top of page
shutterstock_1135083989.jpg

ขั้นตอน การขอสินเชื่อบ้าน สำหรับมือใหม่

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2562

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสนใจจะซื้อบ้านสักหลัง และกำลังเริ่มมองหาสถาบันการเงินเพื่อที่จะขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้าน แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรและมีขั้นตอนอะไรบ้าง

วันนี้เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนพื้นฐานที่ใช้ในการขอสินเชื่อ ว่าควรต้องเตรียมตัวอย่างไร มีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรเพื่อให้การขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่นเตรียมความพร้อม

สิ่งสำคัญก่อนการขอสินเชื่อบ้านคือ คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยพิจารณารายได้และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ สร้างวินัยทางการเงินที่ดี เคลียร์หนี้สินต่างๆ ให้เรียบร้อย เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพราะสถาบันการเงินจะนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ


เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร

เมื่อเลือกบ้านที่ต้องการได้แล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือการเลือกสถาบันการเงินที่จะทำเรื่องขอสินเชื่อ ซึ่งแน่นอนว่าสถาบันการเงินแต่ละที่ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าและข้อเสนอ โดยดูว่าข้อเสนอลักษณะไหนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับความต้องการของคุณมากที่สุด ซึ่งในเบื้องต้นควรดูที่อัตราดอกเบี้ยเงิน, กู้ค่างวดในการผ่อนชำระ,ค่าทำเนียมต่างๆ เป็นต้น


เตรียมเอกสาร

หากเลือกสถาบันการเงินที่คุณต้องการทำเรื่องยื่นกู้สินเชื่อได้แล้ว สิ่งต่อมาก็คือการเตรียมเอกสาร โดยปกติแล้วเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จะมีด้วยกัน 3 ส่วนแบ่ง เป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวบ้านที่ใช้เป็นหลักประกัน, เอกสารเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารทางการเงิน


ยื่นเอกสารกับสถาบันการเงิน

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบ กับสถาบันการเงินในสาขาที่สะดวกได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นตามเอกสารที่ให้ไป โดยดูจากรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืน  ถ้าหากในขั้นนี้คุณยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนคุณต้องนำเอกสารมาให้ใหม่หรือทำเรื่องกู้ใหม่ในภายหลัง จะยิ่งทำให้การพิจารณาล่าช้าออกไป หลังจากยื่นกู้แล้ว หากมีหลักประกัน จะต้องชำระค่าทำเนียมในการประเมินหลักประกันด้วย


สำรวจและประเมินหลักประกัน

เมื่อดำเนินการยื่นกู้เรียบร้อยแล้วทางสถาบันการเงินจะติดต่อคุณและส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมิน เข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน โดยทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการหลังจากที่คุณได้ยื่นขอสินเชื่อแล้ว


แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ

สถาบันการเงินจะติดต่อและแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อภายใน 14 วันอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่คุณได้ยื่นขอสินเชื่อ หากสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อก็จะทำการนัดหมายวันทำสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองต่อไป


ลงนามในสัญญากู้

หากทางสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแล้ว คุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนามในสัญญากู้ พร้อมทั้งนัดวันไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน


โอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง

ในวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้กู้, ผู้ขาย, เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ในกรณีมีผู้กู้ร่วมหรือค้ำประกัน คุณจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาพร้อมกัน ณ สำนักงานที่ดิน ทุกอย่างจะถูกดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยผู้กู้จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบไปด้วย ค่าจดจำนอง, ค่าธรรมเนียมการโอน,ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต,ค่าประกันอัคคีภัย เป็นต้น โดยธนาคารจะมอบเช็คเพื่อชำระเงินให้กับผู้ขาย ผู้ขายจะทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านโดยที่คุณต้องทำการจดจำนองว่าธนาคารเป็นผู้ชำระเงินและเราเป็นลูกหนี้ธนาคารที่จะต้องชำระเงินกู้ตามสัญญาที่ทางสถาบันการเงินกำหนด ซึ่งโฉนดฉบับจริงนั้นธนาคารจะเป็นผู้เก็บไว้จนกว่าเราจะผ่อนทรัพย์สินหมด

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการยื่นขอสินเชื่อนั้นไม่ได้ยุ่งยากเท่าใดนัก แต่สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึงจัดการสภาพคล่องทางการเงินให้ดี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ จะทำให้ทางสถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเมื่อกู้เงินออกมาแล้วก็ต้องมีวินัยในการผ่อนชำระด้วย เพื่อให้บ้านคงอยู่กับเราตลอดไป

ดู 11 ครั้ง

Comments


bottom of page