top of page
shutterstock_1135083989.jpg

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยอมรับเศรษฐกิจชะลอ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.) รอบที่ผ่านมาได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยหรือ จีดีพี ปีนี้ ลงเหลือร้อยละ 2.8 สาเหตุสำคัญเป็นผลมาจากปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจากการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง อย่างไรก็ตามแม้เศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติแต่อย่างใด

ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก็เข้ามาช่วยพยุงการบริโภคภาคเอกชนได้บางส่วน พร้อมย้ำแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ไม่ได้แปลว่าภาวะเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เพราะเศรษฐกิจเป็นวัฏจักรมีขึ้นมีลง ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ "ชิมช้อปใช้" นั้น ธปท.ยังคงต้องรอประเมินอีกครั้งว่าช่วยกระตุ้นมากน้อยเพียงใด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก


ในวันเดียวกัน ธปท.รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2562 โดยระบุว่าขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามการ ใช้จ่ายในเกือบทุกหมวดสินค้า การส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมทาง เศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว


ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาหดตัวตามรายจ่าย ประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนยังขยายตัวได้ สำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้น สำหรับจำนวนผู้มีงานทำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นตามดุลการค้าเป็นสำคัญ และดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

"เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่หดตัวสูงจากยอดจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภท ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากปัจจัยด้านรายได้ที่ชะลอลง และสถาบันการเงิน เข้มงวดมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากเห็นสัญญาณของคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง" ธปท.ระบุ

ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 7.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน จาก 1.ผลของฐานต่ำจากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต และ 2.นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival ขยายตัวดี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และไต้หวัน และส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากที่นักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาไทยจากเหตุการณ์ประท้วงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเยอรมนีและรัสเซียหดตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว


ขอบคุณแหล่งข่าวจาก https://www.reic.or.th/News/RealEstate/440653

ดู 7 ครั้ง

Comments


bottom of page