top of page
Image by Daniel McCullough

ออกแบบและก่อสร้าง

ทุกความฝันเป็นจริงได้

ทีมงานของเรา พร้อมสร้างบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริง

ออกแบบ ก่อสร้าง ต่อเติม

บริษัท นิรันดร์พัฒนา จำกัด ให้บริการงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน งานต่อเติมตกแต่งอาคาร ทั้งในรูปแบบงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารเชิงพาณิชย์รูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร รวมถึงงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง ก่อสร้างอาคาร กระทั่งตกแต่งภายใน 

Design - Prologue
ต้องการปรึกษาหรือสอบถามกับทีมงานของเรา?

ติดต่อเรา

bottom of page