top of page

บริษัท นิรันดร์พัฒนา จำกัด

เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน

ด้วยบริการขายฝาก หรือ ฝากขาย อสังหาริมทรัพย์กับเรา

ขายฝาก หรือ ฝากขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ได้ง่าย ๆ

บริษัท นิรันดร์พัฒนา จำกัด ให้บริการขายฝาก ฝากขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทได้ง่าย ๆ เพียงส่งข้อมูลทรัพย์ของคุณมาให้เรา ใช้เวลาพิจารณาเพียง 2-3 วัน หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา ขอให้คุณเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนดังนี้

ข้อมูลที่ต้องมี

  • ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ ผู้ติดต่อ/เจ้าของทรัพย์

  • ที่ตั้งของทรัพย์

  • ชนิดของทรัพย์

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • โฉนดที่ดินหน้าหลัง

  • ภาพของทรัพย์ ประมาณ 3-5 ภาพที่ต่างกัน

Home to Cash

ส่งข้อมูลทรัพย์ของคุณ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลเบื้องต้นของทรัพย์ที่ท่านต้องการฝากขายกับเราได้โดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้

ข้อมูลผู้ติดต่อ

กรุณาระบุข้อมูลของผู้ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อคุณกลับได้รวดเร็วที่สุด

แบบฟอร์มนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 1 / 3

สถานะของคุณ
Form
ต้องการปรึกษาหรือสอบถามกับทีมงานของเรา?

ติดต่อเรา

bottom of page