top of page

PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้งานร่วมกับ เป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่บน http://www.nirunasset.com, ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านโดยทั่วไป

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท นิรันดร์พัฒนา จำกัด (“บริษัท”) เพื่อให้ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงใช้บริการ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (“บริษัทร่วม”) ประกอบด้วย

  • โครงการพักอาศัย ได้แก่ ที่ดินเปล่า คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และโครงการอื่นๆ

  • ข่าวสาร โปรโมชัน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ

  • การดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้เว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับ โดยบริษัทมีนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ดังนี้

ชนิดของข้อมูลที่เราจัดเก็บ

บนเว็บไซต์เรา (รวมถึงบนเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือ) นั้นมีอยู่หลายส่วนที่ท่านสามารถส่งข้อมูลถึงเรา และยังมีระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา อ้างถึง “ข้อมูลส่วนตัวและบัญชีใช้งาน” ที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายความถึง ชื่อ ชื่อบริษัท เลขที่บัญชี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการเป็นสมาชิก (เช่น ชนิดของตลาดหรือชนิดของทรัพย์สินตามที่ท่านร้องขอข้อมูล) และข้อมูลอื่นใดของท่านที่สามารถแสดงถึงตัวท่านหรือที่จะอนุญาตให้เราติดต่อท่านได้

เราใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ติดต่อสื่อสารกับท่าน - นำเสนอข้อมูลและบริการที่ท่านแสดงความสนใจ

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือดำเนินการทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเราหรือถูกขอจากเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชี เมื่อท่านให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวติดต่อท่านเพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการซึ่งท่านให้ความสนใจ หากท่านบอกปฏิเสธ ไม่ให้เราใช้ข้อมูลเพื่อทำการติดต่อท่านในอนาคต (ตัวเลือกการเข้าใช้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เราจะเคารพความต้องการของท่าน เราอาจเสนอตัวเลือกสำหรับท่านในการลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเรา ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกท่านต้องให้ชื่อสมาชิกและรหัสผ่าน ชื่อของท่าน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

ติดต่อสื่อสารกับท่าน - จดหมายข่าวและกิจกรรมด้านการตลาด

เพื่อให้ผู้ใช้ของเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวล่าสุด สินค้าและบริการของเรา เราอาจส่งอีเมลและกิจกรรมด้านการตลาดไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ขณะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่ออีเมลใดๆ ของเรา และตัดสินใจในเวลาต่อมาว่าไม่ต้องการได้รับอีเมลจดหมายข่าวหรืออีเมลส่งเสริมการขาย ท่านอาจยกเลิกการลงทะเบียนจากรายชื่อนั้นโดยดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏอยู่ในอีเมลทุกฉบับที่เราส่งไปถึงท่านเพื่อทำการยกเลิกการลงทะเบียนในรายชื่ออีเมลนั้น [โปรดทราบ บริษัทอาจให้ตัวเลือกในการลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวอย่างเดียวหรือเพื่อรับทั้งจดหมายข่าวและอีเมลกิจการด้านการตลาด]

ท่านสามารถติดต่อเราได้เสมอเมื่อมีคำถามหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจของเราคือการจัดเก็บการสื่อสารใดๆ จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราบริการลูกค้าแต่ละท่านได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลของบุคคลที่สามที่ถูกมอบให้แก่เรา

ลิงก์

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจคลิกผ่านลิงค์บางลิงค์หรืองานโฆษณาซึ่งทำให้ได้สามารถซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ดำเนินการโดยหุ้นส่วนของเรา หุ้นส่วนบางรายอาจแบ่งปันข้อมูลที่ท่านให้กับพวกเขากับเรา โดยการคลิกบนและผ่านลิงค์หรืองานโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ท่านตกลงที่จะให้เราได้รับและใช้ข้อมูลใดๆ (ยกเว้นข้อมูลบัตรเครดิต) ที่ท่านอาจมอบให้แก่หุ้นส่วนของเรา ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเดียวกัน เสมือนท่านได้ให้ข้อมูลของท่านแก่เราโดยตรง อย่างไรก็ตามเราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นๆ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หรือวิธีการจัดการข้อมูลของลูกค้าของพวกเขา เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

การใช้งานของบุคคลที่สาม

ท่านอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านโดยแยกจากกัน แก่เว็บไซต์หรือหน่วยงานอื่น เช่นกลุ่มซึ่งสร้างรายชื่อผู้เชี่ยวชาญการตลาด เพื่อให้ได้รับข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายจากบริษัทในเครือของพวกเขา เว็บไซต์หรือหน่วยงานเหล่านี้อาจตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเรา ไม่ว่าบุคคลที่สามจะทำการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเราหรือไม่และแบ่งปันมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างเขากับบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบ และจะไม่ถือว่ามีภาระผูกพันหากหุ้นส่วนหรือเว็บไซต์หรือหน่วยงานอื่นใดดำเนินการจัดเก็บ ใช้หรือแบ่งปัน ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านอันเป็นการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการตลาด

เราอาจซื้อข้อมูลการตลาดจากบุคคลที่สามและเพิ่มมันเข้าไปยังฐานข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้ได้เป้าหมายการโฆษณาที่ดีขึ้น และให้ข้อเสนอพิเศษซึ่งท่านอาจให้ความสนใจ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดนี้กับข้อมูลระบุตัวตนซึ่งท่านให้ไว้แก่เรา

การจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

คุกกี้

เราเปิดใช้คุกกี้เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถลงชื่อเข้าใช้ซ้อนกับท่านจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และช่วยเราให้บริการท่านได้ดีขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกบันทึกขณะทำการลงทะเบียนสมาชิกของท่าน เรายังอาจใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราทำการส่งเสริมการตลาดและแบบสอบถามได้ง่ายขึ้น

 

การติดตามพฤติกรรมการใช้งาน

เราใช้คุกกี้ในบางกรณี เช่นเดียวกับเทคโนโลยีค้นหาและติดตาม เช่น เว็บบีคอน (web beacon) ในอีเมลส่งเสริมการขายที่เราส่งออกไปยังผู้ลงทะเบียนหรือโฆษณาสำหรับเว็บไซต์ของเรา เครื่องมือติดตามเหล่านี้ช่วยให้เราติดตามว่าผู้รับอีเมลได้ดำเนินการใดๆ แล้วหรือไม่ อย่างไร เช่น การลงทะเบียนสำหรับการทดลองใช้สินค้าตัวอย่าง ข้อมูลดังกล่าวเป็นการระบุแบบไม่เจาะจงบุคคลและถูกจัดเก็บไว้ในระดับที่ไม่ได้คัดกรอง บางกรณีเราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อช่วยเหลือในการค้นหาและติดตามภายในเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ชั่วคราวและ/หรือเทคโนโลยี web beacon เพื่อช่วยดำเนินการค้นหาและติดตาม แต่ข้อมูลจะไม่ถูกติดตามเพื่อการระบุตัวบุคคล บุคคลที่สามซึ่งมีสินค้าหรือบริการที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้เช่นเดียวกัน และเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใครและเมื่อใด

ผู้ขาย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเราในการให้บริการของเรา (เช่น การดำเนินการด้านบัตรเครดิต บริการช่วยเหลือลูกค้า) ตามที่ได้ตกลงในการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป้าหมายเฉพาะ ผู้ขายแต่ละรายต้องยอมรับที่จะใช้และรักษาวิธีการด้านความปลอดภัยให้อยู่ระดับที่สมเหตุสมผลต่อลักษณะข้อมูลของท่าน เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลาย ใช้งาน เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย เนื่องด้วยเราดำเนินการในระดับสากล เราอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังประเทศต่างๆ หรือไปยังเขตอำนาจซึ่งไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับในประเทศของท่าน หากเราดำเนินการถ่ายโอนดังกล่าว เรา ผู้ขายของเราจะให้การปกป้องคุ้มครองตามสมควร ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านถูกปกป้อง

บริษัทในเครือตามกฎหมาย

ในกรณีที่ บริษัท นิรันดร์พัฒนา จำกัด ถูกควบรวม หรือในกรณีที่มีการถ่ายโอนสินทรัพย์ของเรา เว็บไซต์หรือการดำเนินงาน บริษัท นิรันดร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกรรมนั้น ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นเกิดขึ้น บริษัท นิรันดร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด จะแจ้งท่านทางอีเมลหรือโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเราอย่างชัดเจนเป็นเวลา 30 วันสำหรับการเปลี่ยนเจ้าของของ บบริษัท นิรันดร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปิดเผยตามข้อบังคับทางกฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อถูกร้องขอให้ทำตามกฎหมาย เช่น ตามคำสั่งศาลหรือ หมายศาล หรือ หน้าที่ทางกฎหมายอื่นๆ ตามคำร้องของหน่วยงานของผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือในกรณีพิเศษเมื่อเรามีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นในการระบุตัวตน ติดต่อหรือกระทำการทางกฎหมายต่อบุคคลซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเพื่อขัดขวางสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา (ไม่ว่าเจตนาหรือไม่มีเจตนา)

การล้มละลาย

ท่านควรตระหนักว่าศาลยุติธรรม เช่น ศาลล้มละลายสหรัฐฯ (U.S. Bankruptcy Courts) มีอำนาจภายใต้เงื่อนไขบางประการที่จะอนุญาตให้มีการแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

การอนุญาตให้ดำเนินการ

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ท่านเข้าใจอย่างแน่แท้และไม่มีข้อสงสัยในการอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่ และจัดเก็บและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลใน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดำเนินการในคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอาจแตกต่างและเข้มงวดน้อยกว่ากฎหมายของรัฐหรือประเทศของท่าน เราจะใช้ความพยายามทางพาณิชย์ที่สมเหตุสมผลในการถือครองและส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสภาวะที่ปลอดภัย ปกปิดและรัดกุม หากท่านคัดค้านการถ่ายโอนหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบนี้ กรุณาอย่าลงทะเบียนกับหรือใช้เว็บไซต์นี้

ความปลอดภัย

บริษัท นิรันดร์พัฒนา จำกัด มีความพยายามที่จะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตัวเลือกของท่านสำหรับการใช้งานตามความต้องการ เราใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layers หรือ SSL เพื่อป้องกันการส่งผ่านของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของท่าน เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัดกุม และใช้กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้จากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต ทำลาย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย แม้ว่าเราจะดำเนินการ (และร้องขอให้บุคคลที่สามผู้ให้บริการของเราดำเนินการ) ด้านความปลอดภัยทางการพาณิชย์อย่างสมเหตุสมผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจากและถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์ เนื่องจากลักษณะแบบเปิดของอินเตอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือส่งผ่านไปยังหรือจากผู้ใช้ จะปราศจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเราจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันใดๆ สำหรับการโจรกรรมหรือความสูญเสียของการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสียหายต่อ หรือการขัดขวางของข้อมูลหรือการสื่อสาร โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกและลักษณะเฉพาะของท่าน

สิทธิ์ในการเลือกไม่ทำ

หากท่านต้องการเลือกไม่รับโปรแกรมการตลาดของเรา หรือต้องการถอนการให้การยินยอมแก่เราในการติดต่อท่านผ่านทางอีเมลของท่าน โทรสารหรือโทรศัพท์ หรือเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังนี้ (1) โดยโทรศัพท์ที่ 094 879 1979 และถามถึงกรรมการผู้จัดการของเรา (2) โดยโทรสารที่ 02 746 2609 (3) โดยอีเมลโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกลงทะเบียนที่ปรากฏในอีเมลโฆษณาทุกฉบับจากเราหรือโดยการส่งอีเมลมาที่ contact@nirunpattana.com โดยแนบอีเมลที่ท่านได้รับและพิมพ์ว่า “Remove” ในช่องหัวเรื่องของอีเมลของท่าน หรือ (4) โดยส่งไปรษณีย์ ไปที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิรันดร์พัฒนา จำกัด เลขที่ 431 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเลือกไม่รับจดหมายข่าวหรืองานโฆษณาและการตลาดของท่านจะต้องไม่ (1) ขัดขวางเราจากการติดต่อกับท่านโดยอีเมลหรือวิธีการอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือที่ผ่านมาของท่านกับเรา และ (2) ขัดขวางเรา รวมทั้งพนักงานของเรา ผู้รับสัญญาต่อ ตัวแทนและผู้แทนอื่นๆ จากการเข้าใช้และดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีของการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์

การยอมรับของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านแสดงการยอมรับของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ตามวิจารณญาณของเรา ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบบางส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ ดังนั้นผู้เยี่ยมชมควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ การเข้าใช้เว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องของท่านภายหลังมีประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

bottom of page