top of page
shutterstock_1135083989.jpg

อสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้พร้อมก้าวให้ทันเกมธุรกิจ

อัปเดตเมื่อ 10 ส.ค. 2562

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจรูปแบบเดิมก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นับตั้งแต่ยุค 1.0-4.0 ดังนี้Thailand 1.0 เป็นยุคของเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ นำผลผลิตไปขาย เพื่อสร้างรายได้


Thailand 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เป็นการนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็นต้น จะเห็นถึงความมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น


Thailand 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก เช่น ผลิตและส่งออกสินค้าประเภท เหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ เป็นการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นธุรกิจด้านการส่งออกมากขึ้น และด้วยโลกปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนำมาสู่


Thailand 4.0 เป็นยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงจากรายได้ปานกลาง ส่งผลต่อวงการด้านกลุ่มอุตสาหรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย เพราะสำหรับโมเดล Thailand 4.0 เป็นการเติมเต็มในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และหนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ อสังหาริมทรัพย์ 4.0 นั่นเอง
ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการมีการปรับตัวกันอย่างเห็นได้ชัดในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยแนวโน้มทางธุรกิจ เป้าหมายต้องการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและสร้างการเติบโตเพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้ที่สูงขึ้นตามนโยบายอสังหาริมทรัพย์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอุตสาหรรมด้านที่อยู่อาศัย


ด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งสายพันธ์ใหม่แห่งโลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการปรับสัดส่วนทางการตลาดด้านการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สูงขึ้นจากเดิมเพิ่มสัดส่วนของโครงการสู่ระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ อดีตเคยให้ความสำคัญกับโครงการคอนโดมิเนียมในเมือง มาปรับเพิ่มในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น


และตลาดอสังหาริมทรัพย์สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการหลายรายหันมาลงทุนในตลาดบ้านจัดสรรที่ถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นการเติบโตของผู้ที่ต้องการมีบ้านเพื่อซื้อเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบรับกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น 

เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ 4.0 กระแสแห่งยุคดิจิตอล

เป็นอีกหนึ่งกระแสอสังหาริมทรัพย์ 4.0 ยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างบทบาทในทางธุรกิจของนวัตกรรมที่อยู่อาศัยอย่างก้าวล้ำ เพื่อต่อยอดไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการตลาดและการบริการ ซึ่งเป็นผลไปสู่การที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มองหาช่องทางการลงทุนด้วยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาตอบสนองความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สร้างศักยภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ จากนวัตกรรมบริการที่สามารถนำไปขายให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกิดเป็นช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก www.estopolis.com Credit Image: https://pixabay.com/

ดู 30 ครั้ง

Comments


bottom of page